Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, hôm nay 16/11, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cụ thể, vào buổi sáng, từ 8h00 đến 8h30, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn.

Từ 8h30 đến 11h30, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn (các Bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính , Lao động, Thương binh và Xã hội , Khoa học và Công nghệ).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời chất vấn làm rõ: tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ - Ảnh 1

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ.

Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Sang buổi chiều, từ 14h00 đến 14h30, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan tiếp tục trả lời chất vấn.

Từ 14h30 đến 17h00, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Thanh tra Chính phủ).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ trả lời chất vấn về vấn đề tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Cũng tại phiên chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Trước đó, sáng ngày 15/11, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; đã có 39 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn và đã có 46 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng.

VĂN HUY