Hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Bước sang tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu sẽ dành cả ngày 27/5 để thảo luận dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Theo chương trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Sau đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014. Sau gần 7 năm thi hành (kể từ ngày Luật có hiệu lực 01/01/2016 đến nay), Luật đã góp phần tích cực trong việc bảo đảm các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động thông qua các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn cũng như dài hạn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội trên thực tế còn thấp so với tiềm năng; tính tuân thủ pháp luật về Bảo hiểm xã hội còn chưa cao, tình trạng chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội còn xảy ra ở nhiều địa phương, doanh nghiệp; chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn người dân tham gia; đặc biệt là tỷ lệ người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh trong các năm gần đây…

Đặc biệt, khi nảy sinh tình huống mới, nhất là hậu Covid-19 thì nhiều nội dung không còn phù hợp. Việc Quốc hội quyết định sửa đổi Luật là một yêu cầu thiết thực, tất yếu.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 và vừa được trình lấy ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 27/3/2024.

Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng tại tuần làm việc thứ 2

Trong tuần làm việc từ ngày 27/5-31/5, liên quan đến công tác lập pháp, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận về nhiều dự thảo luật quan trọng. Trong đó, Quốc hội dành cả ngày 27/5 để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chiều ngày 28/5, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự Luật.

Quốc hội cũng thảo luận về Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Quốc hội dành cả ngày 29/5 để thảo luận ở hội trường về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Cùng với đó, Quốc hội cho ý kiến về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quốc hội cũng thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Kiều Chinh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hom-nay-quoc-hoi-thao-luan-du-an-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-post35002.html