Hôm nay, Quốc hội khóa XIV bế mạc kỳ họp thứ 2

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, sau hơn 20 ngày họp chính thức, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ bế mạc vào ngày hôm nay 23/11.

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gồm 3 nội dung.

Thứ nhất, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung thứ 2 là Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV bế mạc kỳ họp thứ 2 - Ảnh 1

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tại nội dung này, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tiếp theo, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nội dung cuối cùng là họp phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Hòa Lộc