Hôm nay: khánh thành, thông xe cầu Rạch Miễu

Hôm nay 19.1, cầu Rạch Miễu khánh thành, thông xe, nối liền đôi bờ Tiền Giang và Bến Tre lâu nay bị ngăn trở bởi “qua sông phải lụy phà”.