Hôm nay DPM lên sàn

    Gốc

    (NLĐ)- Hôm nay (5-11), Công ty Cổ phần Đạm Phú Mỹ (DPM) chính thức niêm yết 380 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 3.800 tỉ đồng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), trở thành cổ phiếu thứ 122 niêm yết trên sàn TPHCM.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/206660.asp