Hôm nay có gì? - Sự kiện nổi bật ngày 22/4/2024

Hôm nay (22/4) diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hom-nay-co-gi-su-kien-noi-bat-ngay-22-4-2024-212252.htm