Hôm nay (23/11), Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Sau hơn 20 ngày họp chính thức, sáng nay (23/11), Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc kỳ họp thứ hai.

Hôm nay (23/11), Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại phiên họp này, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV ; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cụ thể:

Nội dung 1: Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung 2: Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nội dung 3: Bế mạc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.