Hôm nay 20/9, sàn Hà Nội có thêm 1 CP “bluechip”

    Gốc

    Hanoinet- Sáng nay 20/9, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của PTSC-Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí(mã PVS) vào giao dịch với tổng khối lượng 100.000.000 cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Đây là CP thuộc hàng “khủng” ở thị trường OTC trước đây, nhiều NĐT đánh giá, đây thực sự là một nguồn hàng mới và có tầm sẽ bù đắp lại phần “tổn thất” không chỉ có ở tổng giá trị thị trường, ở khối lượng hàng mà nhà đầu tư có thể tiếp cận, mà còn ở tính hấp dẫn của cổ phiếu, sự đang dạng trong danh mục đầu tư...

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=22984