Hôm nay 2-10: Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HMM) - Hôm nay 2-10, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/146057