Hội trại Sư đoàn 302, QK 7

Trong hai ngày 19-20.3, Sư đoàn 302 đã tổ chức Hội trại kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS HCM (1931-2011) tại Trung đoàn 88 thuộc xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Các đơn vị chi Đoàn kết nghĩa trong đó có Chi Đoàn Báo Thanh Niên cũng tham gia hội trại. Kim Nga