Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574

Ngày 21-7, Ban tổ chức Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân năm 2022 do Đại tá Đinh Tuấn Lương, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo hội thi làm trưởng đoàn đã tổ chức chấm thi tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5).

Theo dõi, chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5.

Đại tá Đinh Tuấn Lương, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo hội thi quán triệt kế hoạch, quy chế hội thi tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574.

Đại tá Đinh Tuấn Lương, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo hội thi quán triệt kế hoạch, quy chế hội thi tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574.

Theo đó, sau khi quán triệt nội dung, chương trình, kế hoạch hội thi, Ban giám khảo hội thi đã tổ chức chấm thi với các nội dung: Thi xe Tăng thiết giáp tốt, khai thác xe tăng thiết giáp giỏi; thi hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi nhận thức công tác quản lý kỹ thuật.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 tham gia nội dung thi hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật.

Để tham gia Hội thi lần này, ngay từ đầu năm, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia hội thi với chất lượng cao nhất.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân. Qua đó phát huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật tăng thiết giáp.

Ban giám khảo theo dõi nội dung nâng, hạ cửa sau xe thiết giáp.

Các nội dung của hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp năm 2022 tập trung đánh giá đúng trình độ, năng lực khai thác, sử dụng, khả năng và chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí trang bị tăng thiết giáp; nền nếp chính quy công tác kỹ thuật và khu kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Ban giám khảo chấm thi nội dung sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Từ đó, tạo sự thống nhất trong xây dựng chính quy công tác kỹ thuật tăng thiết giáp; duy trì, nâng cao tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị tăng thiết giáp và trình độ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí trang bị tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị có thành tích tốt trong hội thi; rút kinh nghiệm những tồn tại sau hội thi đối với các đơn vị.

Được biết, tham gia hội thi lần này, Quân khu 5 có 3 đơn vị tham gia gồm: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng), Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk).

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-thi-ky-thuat-tang-thiet-giap-toan-quan-tai-lu-doan-tang-thiet-giap-574-700510