Hội thi học sinh giỏi nghề

Thành đoàn TP.HCM vừa tổ chức hội thi học sinh giỏi nghề. Hội thi đã thu hút hơn 90 đội tuyển với 448 thí sinh đến từ 36 trường có đào tạo TCCN và dạy nghề tham gia.

Hội thi đã tuyên dương những học viên, học sinh xuất sắc về kiến thức và khả năng thực hành, sáng tạo, chủ động tìm hiểu ngành nghề được đào tạo.

Ngọc Duyên