Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an

    Gốc

    Xác định tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nền tảng của Đảng, nhiều năm qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an luôn chăm lo công tác xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm cho tổ chức Đảng thật sự là trung tâm lãnh đạo, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/10/100800.cand