Hội thảo Xây dựng Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Xây dựng Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng và Công an 16 tỉnh, thành phố.

Tại Hội thảo, Đại tá Đặng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày tóm tắt đề dẫn Hội thảo. Với 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: Thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân (CAND) và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (SĐBS) trong các lĩnh vực xây dựng lực lượng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CAND; thực trạng tổ chức, hoạt động của Công an xã và kiến nghị phương án SĐBS trong Luật CAND… Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: H.A. Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh việc cần thiết SĐBS một số điều trong Luật CAND cho phù hợp với thực tiễn; tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh, Chiến lược mới của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào Luật CAND (sửa đổi). Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu yêu cầu quán triệt 4 nguyên tắc: CAND là lực lượng vũ trang, nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT, thống nhất lãnh đạo chỉ huy từ Bộ đến địa phương. Chú ý điều kiện đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CAND. Huy động sức mạnh của các cấp, các ngành trong công tác giữ gìn ANTT. Tiếp tục Hội thảo phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, Tổ biên tập cần tiếp tục chỉnh lý để Vụ Pháp chế - Thường trực Ban Soạn thảo sẽ chỉnh sửa Luật CAND (sửa đổi), lấy ý kiến các đơn vị, địa phương và các cơ quan...