Hội thảo về tác động của WTO đối với kinh tế xã hội

Một cuộc hội thảo với chủ đề "Tác động của việc gia nhập WTO đối với kinh tế-xã hội của Việt Nam" đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Viện Fredrich Ebert-Stiftung (Viện FES) của Đức tại Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 19/11.