Hội thảo về chứng nhận website TMĐT uy tín

Ngày 28/3/2008, tại TP.HCM, cục TMĐT và CNTT, hiệp hội TMĐT (VECOM) và hội đồng Thương Mại Mỹ (FTC) đã tổ chức hội thảo về website TMĐT uy tín.