Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Argentina

(NLĐ) - Đảng Cộng sản Argentina đã tổ chức hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 2-10 nhằm đánh giá những đóng góp vào phong trào cách mạng thế giới cũng như tổng kết một số bài học về tư tưởng của Người.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Patricio Echegaray khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng có ảnh hưởng to lớn nhất trên thế giới trong thế kỷ XX. Ông cũng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nhạy cảm và khả năng nắm bắt nhanh nhu cầu của nhân dân; đồng thời đề cao khả năng tạo dựng sự đoàn kết giữa các lực lượng, tầng lớp xã hội để đấu tranh chống lại kẻ thù... Nhân dịp này, Đại sứ quán VN đã trao tặng Đảng Cộng sản Argentina ấn phẩm Tuyển tập Hồ Chí Minh bằng chữ Tây Ban Nha.