Hội thảo về các vướng mắc bất cập của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

  Báo Đồng Nai
  1 liên quanGốcĐồng Nai

  Sáng 28-10, Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức hội thảo các vướng mắc, bất cập của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị tại tỉnh Đồng Nai.

  Phó cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Thu Hòe phát biểu tại hội thảo

  Phó cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Thu Hòe phát biểu tại hội thảo

  Phó cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Thu Hòe và Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn cùng chủ trì.

  Tại hôi thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị, các công chức, chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL và tổ chức thi hành pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị; thực trạng kinh doanh bất động sản và một số giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; kết quả thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và những đề xuất, kiến nghị…

  Quang cảnh thội thảo các vướng mắc, bất cập của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

  Quang cảnh thội thảo các vướng mắc, bất cập của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị

  Bà Nguyễn Thị Thu Hòe đánh giá cao chất lượng buổi hội thảo, các cơ quan, đơn vị, công chức, chuyên gia, doanh nghiệp đã tích cực trao đổi, phân tích, đánh giá, nhận diện đa chiều, đầy đủ về thực trạng và các hạn chế, bất cập, vướng mắc của pháp luật về lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị.

  Các ý kiến trao đổi, thảo luận giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL có thêm cơ sở để nhận diện, nghiên cứu, xác định phương án, giải pháp các hạn chế, bất cập của pháp luật, hoàn thiện kết quả rà soát quy định của pháp luật về lĩnh vực nêu trên trước khi báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ.

  Thành Nhân

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202210/hoi-thao-ve-cac-vuong-mac-bat-cap-cua-phap-luat-ve-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-quy-hoach-do-thi-3141842/