Hội thảo về các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt

    Báo VTC News
    Gốc

    Gia đình đa văn hóa Hàn-Việt và những vấn đề phát sinh trong mô hình gia đình này đã trở thành chủ để chính của một cuộc hội thảo lớn với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam học hàng đầu ở Hàn Quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/276477/Default.aspx