Hội thảo Văn học Việt Nam Pháp ngữ - Những dòng chảy cuộc đời

Ngày 10/3, hội thảo “Văn học Việt Nam Pháp ngữ - Những dòng chảy cuộc đời hay một căn cước tự sự” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Viện Trao đổi văn hóa Pháp IDECAF phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, sinh viên văn học... của Việt Nam và Pháp. Dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Phạm Văn Quang, hội thảo đã đặt vấn đề về khái niệm “dòng chảy cuộc đời” trong trường hợp các nhà văn Việt Nam Pháp ngữ.

Các tham luận nhấn mạnh hiện tượng nở rộ của loại hình “dòng chảy cuộc đời” như một chọn lựa của lối viết hậu hiện đại và xem xét “dòng chảy cuộc đời” như một tiến trình chủ thể hóa qua tự sự.

Qua đó, có thể áp dụng nó như một phương pháp trong văn học để làm sáng tỏ quãng đường xã hội của nhà văn, đồng thời giúp hiểu hơn tiến trình lịch sử xã hội được hình thành, chuyển tiếp như thế nào...

Q.N.