Hội thảo thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Lần đầu tiên, hội thảo về "Thúc đẩy Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Ấn Độ" do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Cơ quan Phát triển doanh nghiệp nhỏ của bang Mahia Prađét phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 27/5, tại Bôpan, thủ phủ của bang Mahia Prađét, Ấn Độ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251380/Default.aspx