Hội thảo sản xuất rau an toàn năm 2009

(HNM) - Ngày 27-11, Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội đã tổ chức hội thảo sản xuất rau an toàn (RAT) năm 2009. Vụ thu đông năm 2009, được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia, Trung tâm đã xây dựng mô hình sản xuất RAT trên diện tích 45ha ở các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, thu hút 650 hộ nông dân tham gia.

Khi triển khai, mô hình có gặp nhiều khó khăn như quy mô sản xuất không tập trung, việc tiếp nhận mô hình trồng RAT của nông dân còn hạn chế; nhưng nhìn chung cây trồng được nông dân chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Mô hình trồng cà chua cho doanh thu bình quân là 241 triệu đồng/ha, cây ăn lá hơn 65 triệu đồng/ha, cải bắp cho hơn 165 triệu đồng/ha. Quỳnh Dung