Hội thảo quốc tế xây dựng năng lực tổ chức phi chính phủ

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Mới đây, một cuộc hội thảo quốc tế chủ đề "xây dựng năng lực cho các thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức tương đương ở Lào, Campuchia và Ấn Độ" đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở các quốc gia.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19004