Hội thảo 'Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra'

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Thực trạng và những vấn đề đang đặt ra”.

Hội thảo 'Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Thực trạng và những vấn đề đặt ra' - Ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi những kết quả nghiên cứu, các đánh giá từ góc độ khác nhau về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 25 năm qua, nhất là hiện nay trong bối cảnh môi trường chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh của khu vực, quốc tế đang và sẽ có nhiều thay đổi.

Các đại biểu cũng trao đổi những kết quả nghiên cứu, đánh giá từ góc độ quan hệ quốc tế về lợi ích, chính sách của các bên khi thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước; đánh giá về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và những nội hàm quan trọng khác trong mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

V.H.