Hội thảo phương thức hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp

Sáng 21/10, tại Gia Lai, Bộ kế hoạch & Đầu tư - Quỹ phát triển doanh nghiệp tổ chức hội thảo phương thức hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Hội thảo phương thức hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp - Ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Minh, trưởng phòng Vốn tín dụng Quốc tế ngân hàng VietcomBank đọc tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Vốn tín dụng Quốc tế ngân hàng VietcomBank giới thiệu nguồn vốn từ Quỹ SMEDF thông qua ngân hàng VietcomBank, cụ thể: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đổi mới sáng tạo với hạn mức 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn là 24 tháng với mức vay tối đa 10 tỷ đồng. Hỗ trợ DNNVV lĩnh vực nông, lâm và thủy sản với hạn mức 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn là 18 tháng với mức vay tối đa 20 tỷ đồng. Hỡ trợ DNNVV lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chê tạo với hạn mức 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn là 18 tháng, mức vay tối đa 25 tỷ đồng. Hỗ trợ DNNVV ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải với hạn mức 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn 24 tháng, mức vay tối đa 25 tỷ đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên cả nước sẽ được hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình. Quỹ phát triển DNNVV cho vay với mức vốn tối đa là 70% tổng mức vốn đầu tư hợp lý của dự án trong thời hạn 7 năm, lãi suất cố định trong thời hạn vay vốn là 7%/năm, tài sản bảo đảm ngân hàng ủy thác thác không được yêu cầu tài sản bảo đảm vượt quá 100% giá trị khoản vay, DNNVV có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay.

Cụ thể: Hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo với hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc là 24 tháng, mức cho vay là 10 tỷ đồng. Hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với hạn mức là 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa là 20 tỷ đồng. Hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo với hạn mức 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức vay tối đa là 25 tỷ đồng. Hỗ trợ DNNVV trong ngành cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải với hạn mức 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng, mức vay tối đa 25 tỷ đồng.

Ngoài ra các DNNVV còn nhận được hỗ trợ nguồn vốn đa dạng từ Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (LCEE), Công ty Kiểm toán PWC.

Cũng tại hội thảo, nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp được Giám đốc Quỹ phát triển DNNVV bà Hoàng Thị Hồng cùng bà Nguyễn Thị Tuyết Nga- Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai tiếp thu trả lời.

Phạm Trọng Nghị