Hội thảo “Phát triển website trên mã nguồn mở Joomla”

Ngày 28/2/2009, Athena tổ chức buổi hội thảo chủ đề như trên do chuyên viên Đặng Nam Hải – giảng viên trung tâm Đào Tạo Quản Trị và An Ninh Mạng Athena trình bày.