Hội Thảo khoa học 'Giải pháp xây dựng Công an tỉnh Thái Bình trong sạch, vững mạnh'

  Báo Công An Nhân Dân
  8 liên quanGốcThái Bình

  Chiều 7/12, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học 'Giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới'.

  Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Bộ Công an và Kế hoạch số 138 của Tỉnh ủy Thái Bình về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chiều 7/12, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

  Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

  Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

  Dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Cục của Bộ Công an như Văn phòng Bộ Công an, Cục Xây dựng và Doanh trại, Cục Công nghệ thông tin, Ban Nghiên cứu Chiến lược về Xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an; đại diện Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Sở, ban, ngành của Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn và Thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

  Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng của cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, lực lượng Công an Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách; kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  Các ý kiến tham luận tại hội thảo.

  Các ý kiến tham luận tại hội thảo.

  Trong thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Thái Bình luôn chủ động tham mưu với Bộ Công an và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị, Công an huyện, thành phố được xây dựng vững mạnh về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và tổ chức, từng bước được trang cấp các công cụ, phương tiện theo hướng hiện đại, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong công tác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ở địa phương.

  Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, đặc biệt từ khi triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ; Thông tư số 41/2018/TT-BCA, ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an (Quyết định số 4155/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Thái Bình), công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả to lớn, trong đó nổi bật là: Sự lớn mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, theo cấp hành chính từ Công an tỉnh đến Công an cấp xã; cơ sở vật chất được trang bị từng bước hiện đại; trình độ nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công an các cấp được nâng cao; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, không để xảy ra phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm luôn ở mức cao, đặc biệt là điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

  Trong đó, hiệu quả tích cực từ công tác xây dựng lực lượng có vai trò quan trọng, giúp Công an tỉnh Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, nhiều năm liền được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Bằng khen về thành tích trong công tác.

  Đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội thảo.

  Đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội thảo.

  Nhằm xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tình hình mới, ngay sau khi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được ban hành và Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 01/8/2022 Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/ĐUCA triển khai, thực hiện với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thành công Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

  Đồng thời, tham mưu thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, cán bộ chủ chốt của các sở, ban ngành, lãnh đạo thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện, thành phố. Ban hành Kế hoạch 138 ngày 28/11/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

  Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Bộ Công an; các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo. Đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra và đề xuất các giải pháp, lộ trình thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thái Bình trong thời kỳ mới; đề ra các giải pháp gắn liền với thực tiễn và lộ trình xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Bình Vân (Ảnh: Việt Anh)

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoi-thao-khoa-hoc-giai-phap-xay-dung-cong-an-tinh-thai-binh-trong-sach-vung-manh-i676894/