Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho mọi người dân Việt Nam”

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Sáng 24-4, tại Quân khu 7, Học viện Chính trị-Quân sự phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Định hướng và giải pháp xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho mọi người dân Việt Nam”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.33669.qdnd