Hội thảo Hợp Tác – Phát Triển CNTT-TT: Tạm biệt Cần Thơ – Hẹn gặp Bắc Ninh!

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hội thảo Hợp Tác – Phát Triển CNTT-TT lần thứ XII tại TP.Cần Thơ lớn nhất từ trước đến nay đã thành công tốt đẹp. Hội thảo lần thứ XIII 2009 sẽ diễn ra tại Bắc Ninh.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11088&t=pcolarticle