Hội thảo “Hình thành và phát triển đô thị đại học Việt Nam“

Ngày 20/2, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức hội thảo “Hình thành và phát triển đô thị đại học Việt Nam”...