Hội thảo góp ý Dự thảo sửa đổi QCVN 07:2016/BXD về công trình hạ tầng kỹ thuật

  Báo Xây Dựng
  Gốc

  Ngày 12/8, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo tham vấn, góp ý Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

  Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội thảo.

  Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Xây dựng Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội thảo.

  Giữ nguyên 10 quy chuẩn thành phần

  Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã thực hiện nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD và những bất cập trong việc áp dụng QCVN 07:2016/BXD trong thiết kế, lập dự án, thẩm tra, thẩm định xây dựng công trình, nghiệm thu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong 5 năm qua.

  Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng sẽ cập nhật những vấn đề trong các văn bản pháp luật, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn mới ban hành sau năm 2016 liên quan tới Hạ tầng kỹ thuật đô thị; nghiên cứu các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về Hạ tầng kỹ thuật của nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam châu Á để có thể vận dụng thích hợp cho Việt Nam; cập nhật các vấn đề kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ đang phát triển ở Việt Nam để soát xét, bổ sung, chỉnh sửa QCVN07:2016/BXD đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

  Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã biên soạn Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD. Và để triển khai áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, Dự thảo cần đạt được 5 mục tiêu.

  Một là đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh, tiện nghi cho những người làm việc và sinh sống trong khu vực hoặc trong công trình được xây dựng, cải tạo. Hai là bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

  Ba là sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và các tài nguyên khác. Bốn là đảm bảo các quy định kỹ thuật tối thiểu được áp dụng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Năm là phù hợp hội nhập quốc tế.

  Dự thảo Quy chuẩn mới sẽ giữ nguyên 10 Quy chuẩn thành phần có trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”. Đó là các quy chuẩn về công trình cấp nước; công trình thoát nước; công trình hào và tuynel kỹ thuật; công trình giao thông; công trình cấp điện; công trình cấp xăng dầu, khí đốt; công trình chiếu sáng; công trình viễn thông; công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; công trình nghĩa trang.

  Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

  Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

  Theo báo cáo của Nhóm nghiên cứu, Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi QCVN07:2016/BXD đã soát xét, bổ sung một số điểm mới như tách riêng hai hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt; quy định hệ thống thoát nước sinh hoạt phải được tập trung xử lý trước khi thải ra ngoài; quy định mới về hào và tuynel kỹ thuật, thống nhất với các quy chuẩn cấp nước, thoát nước, cấp điện, xăng dầu, khí đốt, thông tin viễn thông để phân loại và bố trí chúng trong hào và tuynel kỹ thuật; bổ sung quy chuẩn chiếu sáng đường hầm cho giao thông cơ giới và đi bộ; đề xuất một loại công trình mới là “công viên nghĩa trang”.

  Rà soát kỹ hơn quy chuẩn về cấp, thoát nước và giao thông

  Trong thời gian diễn ra Hội thảo, các chuyên gia đã tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và góp ý trực tiếp cho Nhóm nghiên cứu để rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi QCVN07:2016/BXD.

  Trong đó, PGS.TS Vũ Hoài Nam, Trưởng Bộ môn Đường ôtô và đường đô thị của Đại học Xây dựng kiến nghị Nhóm nghiên cứu rà soát một số thuật ngữ trong quy chuẩn về công trình giao thông đô thị; bổ sung định nghĩa và các bộ phận cấu thành mặt cắt ngang đường đô thị; bổ sung nội dung số làn xe tối đa trong đường đô thị để tiết kiệm quỹ đất; bổ sung dải dừng xe khẩn cấp; thiết kế đường đi bộ theo mục đích chuyến đi; bổ sung quy định giao cắt giữa đường bộ và đường sắt đô thị; bổ sung tầm nhìn của nút giao; bổ sung tốc độ thiết kế đường đô thị; không nên loại bỏ độ dốc dọc tối đa đường dẫn hai đầu cầu là 4%; bổ sung về nội dung nút giao cắt trong đô thị; bổ sung các định dạng giao thông mới trong đô thị; không loại bỏ nội dung thu phí trong đô thị…

  PGS.TS Vũ Hoài Nam, Trưởng Bộ môn Đường ôtô và đường đô thị của Đại học Xây dựng đóng góp ý kiến cho Dự thảo.

  PGS.TS Vũ Hoài Nam, Trưởng Bộ môn Đường ôtô và đường đô thị của Đại học Xây dựng đóng góp ý kiến cho Dự thảo.

  TS. Nguyễn Văn Nam, Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước của Đại học Kiến trúc Hà Nội kiến nghị rà soát các khái niệm, thuật ngữ về cấp, thoát nước; điều chỉnh một số quy định và giới hạn phù hợp với thực tiễn như bể lọc tự rửa…; bổ sung các nội dung còn thiếu trong QCVN07:2016/BXD như yêu cầu về bể chứa nước sạch, bố trí mặt bằng, tự động hóa trong các công trình cấp thoát nước, quy định trong các công trình phụ trợ, các phòng thí nghiệm…

  Đại diện cho Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel đóng góp ý kiến về cột anten trong đô thị để nâng cao chất lượng mạng di động và đường cáp đi trong nhà dân.

  Đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên kiến nghị làm rõ nội dung về đường cống thoát nước trong công trình hào và tuynel kỹ thuật; rà soát nội dung khoảng cách an toàn môi trường đối với công trình trạm xử lý nước thải; bổ sung nội dung tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho địa phương; đề xuất xây dựng mái che cho người đi bộ; làm rõ quy định về xử lý nước thải tập trung và phân tán.

  Chuyên gia Lê Quang Tiến đến từ Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) kiến nghị về quy định đối với vật liệu nền đường và quy định về độ dốc dọc tối đa đường dẫn hai đầu cầu trong đô thị là 4%.

  Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn kiến nghị Nhóm nghiên cứu rà soát các thuật ngữ về cấp thoát nước, thống nhất khái niệm và nội dung chi tiết về điểm tập kết chất thải rắn; rà soát nội dung nhà vệ sinh công cộng.

  Cán bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng Lê Thu Thủy đóng góp ý kiến về quy định về quản lý vận hành công trình cấp thoát nước; bố trí hồ điều hòa trong đô thị và quy định về trụ cứu hỏa. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội tham gia ý kiến về quy định kỹ thuật để giảm thiểu tiếng ồn trong giao thông đô thị.

  Toàn cảnh Hội thảo góp ý cho Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

  Toàn cảnh Hội thảo góp ý cho Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

  Kết thúc Hội thảo, các thành viên trong Nhóm nghiên cứu Dự thảo Quy chuẩn soát xét, sửa đổi QCVN07:2016/BXD đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ gửi văn bản đến các Sở, ban, ngành và các địa phương để tiếp tục xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo. Dự kiến, Quy chuẩn soát xét, sửa đổi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD – Các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ được ban hành trong Quý IV/2022.

  Hữu Mạnh

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoi-thao-gop-y-du-thao-sua-doi-qcvn-072016bxd-ve-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-337908.html