Hội thảo góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 271 của Ban Bí thư

  Sáng 22/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khảo sát và góp ý kiến xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định mới thay thế Quy định 271-QĐ/TW ngày 27/12/2014 của Ban Bí thư.

  Đồng chí Phạm Quang Hiệu phát biểu kết luận Hội thảo góp ý Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 271 của Ban Bí thư.

  Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban cán sự đảng, Tổ trưởng Tổ biên tập, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội thảo.

  Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện các cơ quan, ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Ngoài nước, các chuyên gia và thành viên Tổ biên tập Đề án.

  Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo các văn bản do Tổ biên tập Đề án chuẩn bị; đồng thời nhấn mạnh, nội dung báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 271 đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng hoạt động ở nước ngoài, chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đồng thời đề xuất với Trung ương các nội dung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập đã chỉ ra.

  Các đại biểu cũng khẳng định, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định 271 là cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện đặc thù của công tác đảng ngoài nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng nhằm hoàn thiện hơn nữa các dự thảo văn bản do Tổ biên tập chuẩn bị.

  Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Hiệu cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia, đại diện các ban, bộ, ngành và các đồng chí thành viên Tổ biên tập. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập Đề án tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các văn bản dự thảo Đề án.

  Trong thời gian tới, Tổ biên tập sẽ tiếp tục gửi xin ý kiến các tổ chức đảng và cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ và trình Ban Bí thư theo Kế hoạch.

   Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-thao-gop-y-de-an-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-271-cua-ban-bi-thu-152303.html