Hội thảo du học Australia

Đại diện các trường sẽ có mặt trong buổi hội thảo du học để giải đáp thắc mắc của học sinh.