Hội thảo đô thị Mỹ Tho 330 năm

ND - Tiến tới kỷ niệm 330 năm hình thành và phát triển đô thị Mỹ Tho, ngày 27-11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo Đô thị Mỹ Tho 330 năm hình thành và phát triển (1679-2009).

82 tham luận của 57 tác giả là các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử thuộc các viện, trường các tỉnh miền đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Hội thảo tập trung thảo luận bốn chủ đề chính: Quá trình hình thành và phát triển đô thị Mỹ Tho; hoạt động thương mại của đô thị Mỹ Tho; hoạt động văn hóa xã hội và đô thị Mỹ Tho hướng tới tương lai. PV