Hội thảo Điện Biên phủ - Thiên anh hùng ca

Ngày 19/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-thao-dien-bien-phu-thien-anh-hung-ca-117961.htm