Hội thảo đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016

N.L

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-11 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến đánh giá tổng quát bối cảnh, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, trong nước liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong năm 2016. Trong đó, đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an trên các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác đảm bảo an ninh mạng; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác quần chúng năm 2016; công tác đảm bảo tài chính, hậu cần-kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của toàn lực lượng… Đồng thời, các đại biểu cũng đã nêu dự báo tình hình và đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết trong năm 2017…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao các tham luận, các đại biểu đã tham gia rất nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được các mặt công tác Công an năm 2016; nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ ra những điểm đổi mới; đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết để trình lãnh đạo Bộ xem xét phục vụ công tác tổng kết công tác Công an năm 2016.