Hội thảo của những nhà làm phim Việt tại Mỹ

Mang chủ đề Làm phim: Hay, Dở và Tồi tệ (Filmmaking: the Good, the Bad, and the Ugly) - buổi hội thảo điện ảnh do Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) cùng Hội Văn hóa và ngôn ngữ (VNLC) tổ chức đã diễn ra vào ngày 13.4.2008 tại Northwest Auditorium, thuộc Đại học UCLA (Đại học California ở Los Angeles, Mỹ).