Hội thảo “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”

Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết sẽ tổ chức Hội thảo “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông” vào 2 ngày 11 và 12-8. Hội thảo tập trung vào các nội dung: Đặc điểm, những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay; Các yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp; Kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp... Theo đó, Hội thảo được tổ chức tại 2 địa điểm: khu vực miền Bắc (Đoàn An điều dưỡng 295 – Khu 1 Đồ Sơn, Hải phòng), khu vực miền Nam (Khách sạn CAESAR, số 34,36 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Thúy Tình