Hội thảo "Cà phê Việt Nam-Thị trường đầy triển vọng" tại Anh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chủ tịch Hiệp hội cà phê Việt Nam (Vicofa) Lương Văn Tự đã giới thiệu về những thế mạnh của ngành công nghiệp cà phê Việt Nam và các giải pháp mà các doanh nghiệp này đang chú trọng triển khai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=97056