Hội thảo bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

Hội thảo 'Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới' diễn ra sáng 16/8 tại hội trường Bộ Công an, trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước.

Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức.

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tất Đạt/Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tất Đạt/Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tham gia điều hành Hội thảo có Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu rõ bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy, lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang) giới thiệu sách điện tử an ninh, quốc phòng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại hội thảo. Ảnh: N.C.

Hơn 100 tham luận của các nhà khoa học gửi đến, trình bày tại hội thảo đã phân tích, làm rõ 4 nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản, phát hành song song cả ấn phẩm giấy và ấn phẩm điện tử phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Trang Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-thao-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-trong-tinh-hinh-moi-post1346202.html