Hội thảo “B2C - Xu hướng công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm...”

Hội thảo “B2C - Xu hướng công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm thành công của công ty kinh doanh hàng đầu tại Mỹ" sẽ được tổ chức ngày 15/11/2007 tại TP.HCM bởi SBI.