Hội nhập, chỉ kết nối bên ngoài mà không thể kết nối với nhau thì thua chắc

Khi không gian chính sách đã hẹp đi, nguồn lực nhà nước ít đi, sự kết nối đó sẽ đưa lại nhiều sự sáng tạo, khai thác khả năng hiện có của các nhân tố.

Hội nhập, chỉ kết nối bên ngoài mà không thể kết nối với nhau thì thua chắc - Ảnh 1

Điều doanh nghiệp cần là môi trường hoạt động tốt đẹp nhất

Ngày 6/10/2016, Hội thảo Tận dụng Không gian chính sách để hỗ trợ các ngành kinh tế nội địa được tổ chức bởi Trung tâm WTO với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, Hiệp hội một số ngành nghề,...

Cánh cửa hội nhập từ khi mở ra đã đồng thời làm thu hẹp lại không gian chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Sau WTO, FTA truyền thống và các FTA thế hệ mới, nhìn chung Chính phủ chỉ còn các biện pháp hỗ trợ SME (giới hạn theo loại biện pháp), hỗ trợ các chủ thể kinh doanh nhỏ; trợ cấp dưới các hình thức nghiên cứu, đào tạo, cơ sở hạ tầng…; trợ cấp không cá biệt (không hướng tới một/một nhóm doanh nghiệp cụ thể riêng biệt nào).

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, các giải pháp chính sách hỗ trợ này là cần thiết nhưng có một điều quan trọng hơn mà Chính phủ cần làm, đó là việc tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp khác nhau trong tiếp cận nguồn lực. Việc phân bổ phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu quả mà không không dựa trên ý chí nhà nước.

"Không gian chính sách đối với phát triển doanh nghiệp nói chung trong tất cả các ngành nghề không phải là xin đất, xin tiền,.. mà là Chính phủ tạo ra môi trường hoạt động tốt đẹp nhất cho các doanh nghiệp", bà Phạm Chi Lan cho hay.

Doanh nghiệp cần được đảm bảo các quyền được pháp luật quy định, quyền tài sản, quyền cạnh tranh, việc thực thi hợp đồng. "Cái quan trọng bậc nhất của Chính phủ về không gian chính sách tạo lập ra môi trường kinh doanh tốt đẹp nhất để các doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ được phép không vi phạm cam kết đề ra trong hội nhập", bà Lan khẳng định.

Kết nối là giải pháp

Bà Phạm Chi Lan cũng cho rằng tài sản của Nhà nước cần được đánh giá đầy đủ và sử dụng hiệu quả nhất. Tài sản của Việt Nam hiện nay cũng như các cơ sở vật chất, nguồn lực khác như trí tuệ, thông tin đang nằm rải rác ở nhiều nơi, tổ chức khác nhau và cần được kết nối để tận dụng tốt nhất.

"Hội nhập nghĩa là sống trong thế giới kết nối. Đã nói đến hội nhập là kết nối. Nếu chỉ có kết nối bên ngoài mà bên trong không thể kết nối với nhau thì chúng ta thua là cái chắc."

Tuy nhiên, để có thể kết nối, vai trò của bàn tay Chính phủ là cần thiết.

Như trường hợp của ngành bán lẻ, tại buổi hội thảo này, một trong các chính sách hỗ trợ được Hiệp hội bán lẻ đề xuất là cải thiện nguồn hàng thông qua giải pháp kết nối, thúc đẩy hình thành các Trung tâm giao dịch kết nối các nhà bán lẻ - nhà sản xuất. Trung tâm này sẽ có cơ chế chào hàng riêng/đặc thù cho các khách hàng là các nhà bán lẻ, mua chung để nhiều nhà bán lẻ đặt hàng nhà sản xuất theo nhóm sản phẩm đặt hàng.

Việc hình thành trung tâm như trên còn giúp các nhà bán lẻ có thể đặt hàng nhà sản xuất để sản xuất loại hàng riêng, thương hiệu riêng. Tuy nhiên, để hình thành Trung tâm kết nối này, chính sách hỗ trợ của Chính phủ như dành quỹ đất, hỗ trợ tài chính để xây dựng, vận hành, tổ chức các đầu mối là rất cần thiết.

Đồng ý với quan điểm của bà Phạm Chi Lan, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch UB Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế VCCI cho rằng mối quan hệ giữa Nhà nước và Hiệp hội, doanh nghiệp, Hiệp hội và hội viên. Hội viên và trường đại học, viện nghiên cứu cần được kết nối. Khi không gian đã hẹp đi, nguồn lực nhà nước ít đi, sự kết nối đó sẽ đưa lại nhiều sự sáng tạo, khai thác khả năng hiện có của mỗi nhân tố.