Hội Nhà văn Việt Nam sáng tác... họ tên cho nhà thơ Lê Đạt

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Để viết một bài về nhà thơ Lê Đạt, như một nén nhang thành kính với người "phu chữ", tôi đã cẩn thận lấy tài liệu từ 2 cuốn "Nhà văn Việt Nam hiện đại" của Hội Nhà văn VN xuất bản năm 2007 và quyển in năm 1997. Và theo như 2 cuốn sách này thì tên thật của ông là Đà Công Đạt. Thế nhưng, khi liên lạc với con trai duy nhất của nhà thơ Lê Đạt là anh Đào Công Uẩn, thì: họ của cha anh là Đào Công Đạt chứ không phải Đà Công Đạt?!

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/89987.cand