Hội nghị xúc tiến đầu tư văn hóa, thể thao và du lịch

Nhằm phát triển du lịch bền vững cùng với việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác các giá trị nhân văn, phát triển văn hóa, thể dục thể thao và góp phần nâng cao đời sống nhân dân, vào ngày 27 và 28-11, tại tỉnh Bình Dương, Bộ VH,TT&DL tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch khu vực phía Nam.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tham dự hội nghị, ngoài đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố phía Nam còn có đại biểu nước ngoài đại diện cho 9 quỹ đầu tư giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được ký kết văn bản ghi nhớ. Anh Thanh