Hội nghị xúc tiến đầu tư bảo vệ môi trường

(baodạutu.vn) Hôm nay 25/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư về bảo vệ môi trường”. Hội nghị nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư giữa Quỹ với các chủ đầu tư, nguồn lực trong và ngoài nước, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện dự án bảo vệ môi trường tại Việt Nam với sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý và doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giới thiệu các loại hình hỗ trợ đầu tư của Quỹ, đồng thời tư vấn thủ tục vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, đánh giá và biểu dương một số khách hàng tiêu biểu, gặp gỡ và thu hút khách hàng mới đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hội nghị thực sự là cuộc trao đổi, tham luận về các vấn đề trong việc sử dụng nguồn vốn vay thông qua các hoạt động thực tế của doanh nghiệp, giải đáp những vấn đề khúc mắc, rút kinh nghiệm trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn từ Quỹ phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, tư vấn các giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ môi trường mới hiệu quả, tiết kiệm.