Hội nghị về hồ tiêu quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Hội nghị về hồ tiêu quốc tế lần thứ 36 và Triển lãm, diễn đàn về hồ tiêu và gia vị quốc tế, lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở Việt Nam từ ngày 24 đến 27/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254677/Default.aspx