Hội nghị về chủ quyền ở Bắc Cực

Tiến tới một hiệp ước về chủ quyền ở Bắc Cực là trọng tâm hội nghị cấp bộ trưởng năm nước gồm Canađa, Đan Mạch, Na Uy, Nga và Mỹ, diễn ra ngày 28/5 tại Grinlen (thuộc Đan Mạch).