Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam lần thứ ba

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam lần thứ ba (khóa VII) đã được tổ chức ngày 14-1, tại Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113782&sub=134&top=43