Những điểm mới của dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Những điểm mới của dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019

Đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả (*)

Đổi mới toàn diện công tác báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả (*)

Thành phố Hải Phòng tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Thành phố Hải Phòng tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

1.825 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

1.825 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa trong lực lượng vũ trang

Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa trong lực lượng vũ trang

Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 'tham nhũng vặt'

Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 'tham nhũng vặt'

Toàn ngành Tài chính chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho TPHCM

Tây Ninh: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong năm 2019

Tây Ninh: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong năm 2019

Quy định nêu gương được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ủng hộ

Quy định nêu gương được cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ủng hộ

'Cần đẩy lùi suy thoái trong Đảng bằng giải pháp mạnh'

'Cần đẩy lùi suy thoái trong Đảng bằng giải pháp mạnh'

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng

Chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức T.Ư: 'Một bộ phận không nhỏ' cán bộ suy thoái đã được thu hẹp

Ban Tổ chức T.Ư: 'Một bộ phận không nhỏ' cán bộ suy thoái đã được thu hẹp

Năm 2018: Giảm hơn 200 cục, vụ và gần 7.000 phòng

Năm 2018: Giảm hơn 200 cục, vụ và gần 7.000 phòng

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác kỹ thuật

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác kỹ thuật

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Mốc son sâu đậm của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Mốc son sâu đậm của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án

Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án

Chủ động phòng chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Chủ động phòng chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 2019: Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm

Hội thảo khoa học 'Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008'

Hội thảo khoa học 'Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008'

Khắc phục tồn tại, tập trung đưa Nghi Xuân đạt đô thị loại 4

Khắc phục tồn tại, tập trung đưa Nghi Xuân đạt đô thị loại 4

Lấy ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Lấy ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp trong quản lý hoạt động lễ hội

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp trong quản lý hoạt động lễ hội

Thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo

Thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo

Định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản

Định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Hội thảo khoa học 'Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015'

Hội thảo khoa học 'Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015'

Tiếp tục đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng trọng điểm ngay trước Tết

Tiếp tục đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng trọng điểm ngay trước Tết

Tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo

Đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên giáo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Đẩy mạnh toàn diện công tác tuyên giáo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án

Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án

Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Bắc Giang tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Bắc Giang tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Minh bạch trong đánh giá sự hài lòng của người dân

Minh bạch trong đánh giá sự hài lòng của người dân

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Phải chấm dứt tình trạng 'chạy chọt' trong việc tuyển dụng

Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019

Quảng Bình triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019

Năm 2019, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả

Năm 2019, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả

Sáp nhập xã phải phù hợp thực tiễn từng địa phương

Sáp nhập xã phải phù hợp thực tiễn từng địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Bộ Nội vụ cần linh hoạt trong sáp nhập xã

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Bộ Nội vụ cần linh hoạt trong sáp nhập xã

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019

Đấu tranh với nạn 'tham nhũng vặt'

Đấu tranh với nạn 'tham nhũng vặt'

Diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục tăng

Diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục tăng

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam: Đổi mới việc đào tạo nông dân

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam: Đổi mới việc đào tạo nông dân

Hơn 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2018

Hơn 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2018

Năm 2018, cả nước có trên 14,7 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội

Năm 2018, cả nước có trên 14,7 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội