Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính

  221 liên quanGốc

  Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thực hiện Dự án 513 'Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính' và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

  Thực hiện Dự án 513, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết 15/16 khu vực chồng lấn địa giới cấp tỉnh do lịch sử để lại, có nhiều văn bản hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển đề án đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ, bàn giao các bản vẽ nền tọa độ quốc gia trên đất liền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng phương án kỹ thuật xác định ranh giới hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính.

  Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019- 2021, đã thực hiện giảm được 8 đơn vị hành chính, 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã; giảm được 228 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; trên 9.500 cán bộ, công chức cấp xã và dự kiến giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới trên 1.400 tỷ đồng.

  Tham luận tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng, hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế địa phương, Quảng Ninh đã chủ động thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long, đồng thời, sắp xếp 100% đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí dân số, diện tích theo quy định. Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ, bài bản, thận trọng, đúng trình tự, thủ tục, được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên; giải quyết kịp thời, thỏa đáng đối với số cán bộ, công chức dôi dư. Để phù hợp với định hướng phát triển chung, tỉnh đang tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, bản trong giai đoạn tới. Quảng Ninh mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

  Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những hạn chế, nguyên nhân và bàn giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án 513 đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019- 2021.

  Tôn Vũ – Hữu Tuân

   Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202009/hoi-nghi-truc-tuyen-giao-ban-cong-tac-thuc-hien-du-an-513-va-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-2499019/